+ Đăng tin

Lâm Đồng: Đề xuất cho phép phân lô, tách thửa quỹ đất dưới 0,5ha

Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã có công văn gửi UBND tỉnh này về xác định cụ thể những trường hợp phải lập dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Động thái trên xuất phát từ việc UBND tỉnh Lâm Đồng có ý kiến chỉ đạo về việc tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn liên quan đến sự không thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố.

Sau khi tổng hợp các cơ sở pháp lý và tình trạng thực tiễn và trong thời gian chờ Bộ Xây dựng hoàn thiện Dự thảo Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua và Chính phủ ban hành Nghị định quy định cụ thể bất động sản quy mô nhỏ, kinh doanh bất động sản không thường xuyên.

Đồng thời, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc phân lô, tách thửa, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh, với những phân tích, nhận định và vận dụng các quy định nêu trên, Sở Xây dựng đề xuất UBND tỉnh xem xét, ban hành quy định tạm thời về các trường hợp phân lô, tách thửa phải lập dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn.

Cụ thể, địa điểm được áp dụng là tại các vị trí, khu vực thuộc danh mục phát triển nhà ở đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở. Đối tượng được áp dụng là các tổ chức, cá nhân có văn bản đề xuất dự án đầu tư kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu phân lô, tách thửa tại khu vực có chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích đất ở, đất thương mại, dịch vụ, với diện tích từ 0,5ha trở lên thì phải lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Đồng thời, các đối tượng nói trên phải đảm bảo trình tự thực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 3/10/2022 của UBND tỉnh ban hành hướng dẫn trình tự thực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Đối với quỹ đất nhỏ hơn 0,5ha có nhu cầu phân lô, tách thửa thì không phải lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Trường hợp có hoạt động đầu tư xây dựng (đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xây dựng nhà ở,… thì phải lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng (Điều 52 Luật Xây dựng năm 2014 – điều chỉnh năm 2020; khoản 3 Điều 5 Nghị định 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng,…).

Compare listings

So sánh