+ Đăng tin

Hướng dẫn đăng tin “VIP”

Để đặt tin rao của bạn thành tin “VIP” vui lòng làm theo hướng dẫn

Bước 1: Đăng tin rao

Bước 2: Bấm vào “Tin đã đăng”

Bước 3: Bấm chọn “Hành Động”

Bước 4: Chọn “Đặt làm tin VIP”

Bước 5: Bấm “Xác nhận”

So sánh các bảng liệt kê

So sánh