+ Đăng tin

Hướng dẫn đăng giá bán sản phẩm

Bước 1: Chọn đơn vị sau giá sản phẩm

Chọn đơn vị sau giá sản phẩm

Bước 2: Nhập giá sản phẩm

Nhập giá sản phẩm

Chú ý:

  • Số lẻ cách nhau bằng dấu “chấm (.)

Ví dụ:

  • Nếu giá sản phẩm là 2.5 Tỷ bạn chỉ cần nhập số 2.5 vào ô giá sản phẩm. Đơn vị sau giá chọn “Tỷ” thì giá sẽ hiển thị là 2.5 Tỷ
  • Nếu giá là 500 triệu bạn nhập giá 500 đơn vị sau giá chọn “Triệu”
  • Nếu giá là 3 Tỷ/căn thì nhập giá là 3 rồi chọn đơn vị “Tỷ/căn

So sánh các bảng liệt kê

So sánh