Loại bất động sản

  • 65% Đất dân
  • 23% Đất nền
  • 8% Biệt thự
  • 4% Khác

Tình trạng

  • 100% Cần bán

Khu vực

  • 100% Thành phố Huế

Giới thiệu về: Nguyễn Lữ Duy Khoa

Ngôn ngữ: tiếng việt

Sắp xếp theo:

0 Đánh giá

Sắp xếp theo:
Đánh giá tin này

Đánh giá tin này

So sánh các bảng liệt kê

So sánh