Loại bất động sản

  • 80% Đất dân
  • 9% Đất nền
  • 9% Nhà
  • 2% Khác

Tình trạng

  • 98% Cần bán
  • 2% Khác

Khu vực

  • 89% Huyện Thường Tín
  • 4% Huyện Phú Xuyên
  • 2% Huyện Thanh Trì
  • 6% Khác

Giới thiệu về: xuantanbds91

Sắp xếp theo:

0 Đánh giá

Sắp xếp theo:
Đánh giá tin này

Đánh giá tin này

So sánh các bảng liệt kê

So sánh