Loại bất động sản

  • 50% Đất nền
  • 45% Nhà
  • 5% Đất dân

Tình trạng

  • 100% Cần bán

Khu vực

  • 90% Thành phố Huế
  • 10% Khác

Giới thiệu về: httl0212

Sắp xếp theo:

0 Đánh giá

Sắp xếp theo:
Đánh giá tin này

Đánh giá tin này

So sánh các bảng liệt kê

So sánh