+ Đăng tin

Loại bất động sản

  • 100% Nhà riêng

Tình trạng

  • 100% Cho thuê

Khu vực

  • 25% Quận 1
  • 75% Khác

Giới thiệu về: Chánh Võ Minh

0 Đánh giá

Sắp xếp theo:
Đánh giá tin này

Đánh giá tin này

So sánh các bảng liệt kê

So sánh